Cjenik

Cjenik

Obračun

Ovjereni prijevodi vrše se u skladu s odredbama Pravilnika o stalnim sudskim tumačima objavljenog u Narodnim Novinama 12. lipnja 2008. godine.

Cijena prijevoda ovisi o količini teksta, terminologiji i roka isporuke. Obračunska osnovica je 1 kartica teksta (1 prevoditeljska stranica) koja iznosi 1500 znakova. Daljnji obračun vrši se zaokruživanjem na pola kartice. Obračun količine teksta vrši se pomoću softvera za prebrojavanje i izračun slovnih znakova.