Prijevodi

Prijevod pravne dokumentacije

Ovjereni prijevod pravne dokumentacije može obuhvatiti:
- prijevod sudskog spora
- prijevod tužbe
- prijevod kupoprodajnog ugovora
- prijevod oporuke
- prijevod sudskog rješenja
- prijevod darovnog ugovora
- prijevod imovinsko-pravne dokumentacije
- prijevod police osiguranja
- prijevod ugovora
- prijevod sudske odluke
- prijevod potvrde o rezidentnosti
- prijevod propisa
- prijevod zakona
- ostali pravni prijevodi
Pravne i sudske prijevode na engleski jezik obavlja stalni sudski tumač koji je ujedno pravnik s položenim državnim ispitom.

Prijevod dokumentacije trgovačkih društava

Prevodimo poslovnu i natječajnu dokumentaciju vizualno identično s izvornikom, kvalitetno u dogovorenom roku:
- izvatka iz sudskog registra
- financijskih izvješća
- revizorska izvješća
- trgovačkih i kupoprodajnih ugovora
- faktura
- tendera i natječajne dokumentacije
- porezne potvrde
- bankovne garancije
- izjave o nekažnjavanju
- potvrde o rezidentnosti
Prijevode obavljaju stalni sudski tumači s dugogodišnjim iskustvom u prevođenju poslovne dokumentacije.

Prijevod medicinske dokumentacije

Za građane prevodimo medicinsku dokumentaciju koja može obuhvatiti:
- liječničke potvrde
- nalaz i mišljenje
- otpusno pismo
- potvrde o propisanom liječenju za prijenos lijekova preko granice
- uputnica
- računi liječenja itd.
Ovjerene prijevode na njemački jezik vrši stalni sudski tumač s dugogodišnjim iskustvom u medicinskoj branši.

Usmeno prevođenje kod javnog bilježnika i matičara

Sudski tumači za engleski i njemački jezik obavljaju usmeno prevođenje kod javnog bilježnika (potpisivanje ugovora, punomoći, izjava itd.) i matičara (ceremonija sklapanja braka, upis novorođenčeta u matične knjige) za fizičke i pravne osobe.
Radi organizacije vremena sudskog tumača, poželjno je da potrebu za usmenim prevođenjem najavite, odnosno rezervirate termin najmanje dva tjedna unaprijed. Za sve dodatne informacije stojimo vam na raspolaganju na brojeve telefona.