Cjenik

Cijena prijevoda

Ovjereni prijevodi vrše se u skladu s odredbama Pravilnika o stalnim sudskim tumačima objavljenog u Narodnim Novinama 12. lipnja 2008. godine.

Obračunska jedinica je kartica teksta (1500 znakova s razmacima). Najmanja obračunska jedinica iznosi 1 karticu, a daljnji obračun vrši se zaokruživanjem na pola kartice. Obračun količine teksta vrši se pomoću softvera za prebrojavanje i izračun slovnih znakova. Rokovi i način isporuke prijevoda dogovaraju se posebno za svaku narudžbu. Materijal koji treba prevesti možete nam poslati e-mailom, faksom, poštom ili možete donijeti.

Dostava dokumenata na prevođenje

Ako vas zanima cijena prijevoda dokumenata za koje trebate prijevod, rado ćemo vam poslati neobvezujuću ponudu. Sve što trebate napraviti je dostaviti nam materijale u papirnatom obliku ili pošaljete u digitalnom obliku na naš e-mail.

Popust
Kod većih narudžbi, čestog naručivanja usluge prijevoda ili dugoročne poslovne suradnje moguće je ugovaranje popusta i sklapanje ugovora o pružanju usluga prijevoda.

Kontaktirajte nas
Za sva pitanja stojimo Vam na raspolaganju: procjena troškova, rokovi isporuke, način i rokovi plaćanja. Izdajemo račun bez PDV-a.